Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana posiada symbol PKD 74.90.Z

W jakiej sekcji i dziale znajduje się symbol PKD – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana?

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana zalicza się do sekcji M, w dziale numer 74

W jakiej grupie i klasie znajduje się symbol PKD – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana?

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana to grupa 74.9, klasa 74.90 i symbol PKD 74.90.Z

Kategorie: Symbol PKD

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *