Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami posiada symbol PKD 47.99.Z

W jakiej sekcji i dziale znajduje się symbol PKD – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami?

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami zalicza się do sekcji G, w dziale numer 47

W jakiej grupie i klasie znajduje się symbol PKD – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami?

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami to grupa 47.9, klasa 47.99 i symbol PKD 47.99.Z

Kategorie: Symbol PKD

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *