Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana posiada symbol PKD 23.99.Z

W jakiej sekcji i dziale znajduje się symbol PKD – Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana?

Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana zalicza się do sekcji C, w dziale numer 23

W jakiej grupie i klasie znajduje się symbol PKD – Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana?

Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana to grupa 23.9, klasa 23.99 i symbol PKD 23.99.Z

Kategorie: Symbol PKD

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *