Gruzja to była republika radziecka.

Gruzja – data ogłoszenia niepodległości

Armenia ogłosiła deklarację niepodległości i odłączenia od ZSRR 9 kwietnia 1991.

Gruzja – data uznania niepodległości przez ZSRR

ZSRR uznało niepodległość państwa Gruzja 26 grudnia 1991.

Gruzja – data przystąpienia do WNP (opcjonalnie do Unii Europejskiej)

Gruzja wstąpiła do struktur 9 grudnia 1993 (lecz wyszła z WNP w 2008 roku).


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *