Białoruś to była republika radziecka.

Białoruś – data ogłoszenia niepodległości

Armenia ogłosiła deklarację niepodległości i odłączenia od ZSRR 15 sierpnia 1991.

Białoruś – data uznania niepodległości przez ZSRR

ZSRR uznało niepodległość państwa Białoruś 26 grudnia 1991.

Białoruś – data przystąpienia do WNP (opcjonalnie do Unii Europejskiej)

Białoruś wstąpiła do struktur 21 grudnia 1991.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *